Välkommen till Haga gård Stall Hägg & Alsheden seminstation samt hinstation

Här bedriver vi hingststation med hingsten L’Acteur 1041, ridponnyhingsten Converse All Star RP186 och hopphingsten Bengt Nabab 1308. Nactus 854 och Uskudar des Malais SF788 finns på FAI, det går då att lösa ett-sto-licens. vi är även mottagarstation för transportsemin.